Hoe kan je Ina steunen

 

Hoe worden de bijdragen aan solidariteit Mexico gebruikt ?

Bouwwerken:
Na drie jaar hard werken, en een investering van € 15.500, is de eerste fase van het schooltje zo goed als klaar.
Casita de Barro beschikt nu over een basislokaal waar de jongeren les krijgen en waar het educatief materiaal kan worden ondergebracht. Ook een droogtoilet is gebouwd voor publiek gebruik.
Solidariteit Mexico en de derde wereldraad Herentals hebben € 9.000 bijgedragen. Community Links International, de organisatie waar Ina tot 2014 mee samenwerkte , droeg € 2500 in directe steun bij.

Voor de tweede fase van het schooltje zoeken we € 11.500. Hiermee willen we een tweede ruimte bouwen die dienst zal doen als audiovisuele aula en biblioteek.

Operationele kosten:

Tot 2014 werd Ina parttime betaald door de organisatie Community Links International. Sedert 2014 staat Ina zelf in voor de operationele kosten. De basiswerking van het schooltje kost jaarlijks minstens € 3.500. Dit bevat financiële steun voor twee leerkrachten (waaronder Ina zelf), electriciteit en internet, aankoop van educatieve materialen en het onderhoud van de installaties.

Om een financiële zekerheid naar de toekomst toe te creëren, is Ina bezig met het oprichten van een kleinschalig bedrijfje waar ze produkten uit de tuin verwerkt en verkoopt en zo inkomsten genereert voor het schooltje. Semilla 5 is de merknaam.
Hiervoor bouwde Ina een studio. Naast het verwerken en bewaren van de produkten van semilla 5 kan de studio ook verhuurd worden aan studenten/vrijwilligers die willen meedraaien in het onderhoud van de organische geteelde moestuin, en/of ecologische bouwtechnieken onder de knie willen krijgen, en/of bijstaan in de werking van het schooltje en/of Spaans willen leren.

Bijdragen aan Solidariteit Mexico zullen vanaf midden 2014 ook gebruikt worden om een deel van de bouwwerken van de studio te bekostigen en de produkten van Semilla 5 te lanceren, naast de investeringen in de tweede fase van het schooltje.

 


Hoe kan je bijdragen ?

Voor familie en vrienden in België is een rekening geopend waarop stortingen kunnen gebeuren :

naam : Solidariteit Mexico
IBAN : BE60 7440 7602 6670
BIC : KREDBEBB

Indien het de eerste keer is dat je sponsort, vermeld dan je email adres onder de mededelingen. Je ontvangt dan (sporadisch) wat nieuws van haar via e-mail. Je kan natuurlijk ook deze website in het oog houden. Sedert start van de sponsoring in 2010 werd tot begin 2019 ongeveer € 29.000 ontvangen.

Ina heeft daarnaast ook van de derdewereldraad van Herentals zeer welgekomen steun ontvangen. Van 2011 tot 2020 kreeg zij telkens een bedrag van € 1200 in het kader van de zuidwerking van de internationale samenwerking van de stad.

En in maart 2014 ontving zij een bedrag van meer dan € 3000 van de school "De kleine wijzer" uit Olen. De school zette in het kader van de mundiale vorming een project rond Mexico op touw waarin het werk van Ina een prominente plaats in nam. Via sponsoring van activiteiten van de leerlingen werd dus een flink bedrag ingezameld. Dit is de school waar de neefjes van Ina school lopen, vandaar.
Ina maakte voor de school een filmpje met een voorstelling van haar werk ; je vindt het hier (geluid opzetten).
De leerlingen werd ook vergast op een powerpoint presentatie .


Tijdens de vasten van 2015 organiseerde de vrije basisschool De Klaproos in Pulderbos een koffiestop solidariteitsactie ten voordele van het project van Ina. (De schoonzus van Ina, Ann Deckers, geeft er les, vandaar). De actie bracht een mooie som op van € 500.